Of het nu is op sociale media of op je eigen website: je dient rekening te houden met het auteursrecht. Je mag niet zomaar wat plaatjes van Google plukken, want veelal maak je daarmee een inbreuk op het auteursrecht van iemand anders. Ook op muziek rust er auteursrecht. Veel mensen zijn zich daar wel bewust van, maar vergeten al eens dat dit ook geldt als ze muziek posten op kanalen als TikTok en Instagram. Hiervoor kan je aansprakelijk worden gesteld. Bij jonge kinderen zijn de ouders aansprakelijk voor wat hun kinderen op het internet doen.

Rechtmatig muziek posten op het internet

Er zijn gelukkig ook oplossingen voor wie geen schadeclaim in de bus wil krijgen. Je kan bijvoorbeeld rechtenvrije muziek gebruiken. Dat wil zeggen dat de rechthebbende zijn toestemming heeft verleend, dat hij ermee akkoord is dat zijn muziek vrij kan worden gebruikt. Of dat er geen auteursrechten meer op rusten, omdat de maker al voldoende lang overleden is. Er bestaan verschillende websites waar je gratis en legaal rechtenvrije muziek kan downloaden voor je posts, zoals Audiojungle, YouTube Audio Library en Artlist. Neem altijd de licentievoorwaarden en de voorwaarden van deze websites door en houd je hieraan.

Daarnaast komt het voor dat een platform als TikTok ­licentieovereenkomsten heeft gesloten met de organisaties die de auteursrechten beheren. Hierdoor kunnen hun gebruikers op hun platform zonder problemen de muziek gebruiken. Daarvoor betaalt het platform een vergoeding.

Toestemming vragen of schadevergoeding betalen

Heb je zelf een leuke video gemaakt en wil je daarop een deuntje plaatsen van je favoriet nummer voordat je het online post? Dan mag je dat enkel doen als je toestemming hebt van de artiest. Veel artiesten hebben hun auteursrechten in een CBO (collectieve beheersorganisatie) ondergebracht. Deze organisatie exploiteert voor hun de auteursrechten. Daarom zal je vaak via de website van de CBO een aanvraag moeten indienen om de muziek te gebruiken. Dit is in principe niet gratis.

Als een artiest zijn auteursrechten niet heeft ondergebracht bij een CBO dien je rechtstreeks bij de artiest zelf om zijn of haar toestemming te vragen. Doe je dat niet? Dan kan de auteursrechthebbende een schadevergoeding claimen. Deze schadevergoeding moet dan de werkelijke schade dekken. Het gaat dan niet alleen om de gemiste inkomsten, maar ook om de kosten om jouw identiteit op te sporen, advocaatkosten, gerechtskosten en dergelijke meer. Hierdoor kan de rekening al snel hoog oplopen. Prince eiste bijvoorbeeld al eens 1 miljoen dollar schadevergoeding van websites die onrechtmatig beelden van zijn concert publiceren.

Ook platforms dragen verantwoordelijkheid

Door een Europese richtlijn is het voor auteurs gemakkelijker geworden om niet de poster, maar het platform aansprakelijk te stellen. Denk dan bijvoorbeeld aan YouTube. Doordat deze platforms vaak een goede aansprakelijkheidsverzekering hebben, gaan de meeste schadeclaims hun richting uit. Het betekent ook dat platforms meer inspanningen verrichten om actief illegale content te weren. De kans is dus groter dat je video met de onrechtmatige muziek automatisch offline wordt gehaald. Veel platforms hebben speciaal daarvoor een notice-and-take-downprocedure ingevoerd.

Post je onrechtmatig muziek op je eigen website? Dan zal jij daar zelf op worden aangesproken en zal je zelf een schadevergoeding moeten betalen. Slechts bij wijze van uitzondering kan ook de hostingaanbieder aansprakelijk worden gesteld. Meer over de aansprakelijkheid voor het posten van content en dergelijke bijzondere situaties lees je op WA.nl, het online informatieportaal omtrent aansprakelijkheid.

Oproepen tot haat en strafrechtelijke aansprakelijkheid

Weet ten slotte dat er in sommige gevallen ook sprake kan zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer je muziek verspreidt die haatdragend kan zijn. Slachtoffers kunnen dan om een schadevergoeding vragen en je kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Los van eventuele auteursrechtelijke kwesties kan je dus maar beter geen haatdragende muziek of andere haatdragende content posten. Dat maakt van het internet ook meteen een fijnere plaats.

 

Deel: