Bospoplogo_uilWEERT – Dinsdag j.l. heeft de gemeente Weert, naar aanleiding van de door haar vastgestelde evaluatie een persbericht uitgegeven waarop de stichting Bospop graag als volgt wil reageren.

Op 25 juli jl. heeft er een evaluatie van Bospop 2013 plaatsgehad van de multidisciplinaire werkgroep waarin de ambtelijke vertegenwoordiging gemeente (vergunningen/geluid/openbaar gebied/stadstoezicht), GHOR, Brandweer, politie en Bospop zitting hebben. Uit het door de gemeente opgestelde verslag hiervan blijkt dat het festival naar ieders tevredenheid is verlopen, dat er geen noemenswaardige problemen zijn geweest en zich geen incidenten hebben voorgedaan. Er is geen enkele aanhouding door de politie verricht. In tegenstelling tot het persbericht van de gemeente hebben hulpdiensten ten alle tijden toegang tot het festivalterrein gehad en is de calamiteitenroute 24 uur/dag open geweest voor hulpdiensten.

Het mag duidelijk zijn dat de organisatie er alles aan doet om de veiligheid in de omgeving en op het festival voor haar bezoekers, vrijwilligers en artiesten te waarborgen. Samen en met goedkeuring van de hulpdiensten wordt hiervoor o.a. een verkeersplan, een ontruimingsplan, een calamiteitenplan en een veiligheidsplan uitgewerkt, die onderdeel zijn van de vergunning. Tijdens het festival vindt enkele keren per dag overleg plaats tussen de organisatie en de hulpdiensten waarin het verloop van het festival wordt gemonitord. Daar waar nodig worden nog tijdens het festival aanvullende maatregelen genomen, maar dat was deze editie niet nodig omdat alles soepel verliep.

Bospop wil graag HET classic festival van Nederland blijven. Het succes is naast de locatie, afhankelijk van een goed programma en een betaalbare entree. Dit laatste is alleen mogelijk als er voldoende mensen komen die de kosten van die line-up dragen. Daarvoor is het nodig een vergunning te krijgen voor 12.500 betalende bezoekers, in plaats van de 9.000 totaal die de gemeente wil toestaan inclusief vrijwilligers en gasten. Dat zou betekenen dat er slechts 7000 tickets per dag in de verkoop kunnen en dat is te weinig om kostendekkend te zijn.

Om die 12.500 bezoekers mogelijk te maken moet er meer ruimte worden gecreëerd. Bospop heeft voorgesteld om de markt en de festivaltent weg te laten en een tweede buitenpodium te plaatsen. Hierdoor komt 5000m2 extra ruimte vrij. Hierdoor komt er, ook met 12.500 bezoekers, per bezoeker meer ruimte dan afgelopen editie waarmee we ook de mensen die het afgelopen jaar te druk vonden tegemoet kunnen komen. Uitbreiding van veiligheidsmaatregelen als extra vluchtwegen etc. zal inherent zijn aan het aantal.

De gemeente houdt strak vast aan het door haar opgelegde maximum. Ze is niet bereid om een risicoanalyse voor 12.500 bezoekers op deze nieuwe inrichting te laten uitvoeren. Alleen dan kan bepaald worden of die opzet met die aantallen verantwoord is. Wij vinden dat een gemiste kans waardoor we, voor het behoud van het festival, genoodzaakt zijn naar alternatieve locaties te kijken ook al willen we dat liever niet.

Bestuur Stichting Bospop
BOSPOP 2014: zaterdag 12 & zondag 13 juli

Website: http://www.bospop.nl

Deel: