De komst van het internet heeft het leven van miljarden mensen wereldwijd een stuk makkelijker gemaakt. Echter, het is niet zo dat het internet enkel goede dingen met zich mee heeft gebracht. Zo hebben artiesten en andere creators sinds de komst van het internet problemen bij het aansprakelijk stellen van mensen die hun muziek, films of boeken zonder toestemming downloaden van het internet. Dit is logischerwijs erg vervelend voor degene die in het bezit is van de auteursrechten van het illegaal gedownloade product, want diegene krijgt niet betaald, terwijl hij of zij hier wel recht op heeft.

Ben jij altijd aansprakelijk als je muziek downloadt van het internet?

Het is niet zo dat het verboden is om muziek te downloaden van het internet. Als een artiest of een andere partij die in het bezit is van de auteursrechten van een bepaald nummer toestemming geeft om dit openbaar op het internet te zetten, doe je niets fout wanneer je dit nummer downloadt. Echter, vaak is het zo dat muziek die je via het internet kunt downloaden niet vrij is van auteursrechten. Als je dit downloadt, overtreed je de wet, want het is verboden om muziek waarop auteursrechten rusten te downloaden. Het is dus niet altijd zo dat je aansprakelijk bent wanneer je muziek downloadt van het internet, maar als er auteursrechten op de muziek rusten dan is dit dus wel het geval.

Hoe wordt achterhaald of jij illegaal muziek hebt gedownload?

In Nederland wordt er niet actief gezocht naar mensen die zonder toestemming van de auteur muziek downloaden. Echter, het is zeker niet onmogelijk om hen te straffen. Om iemand te kunnen bestraffen, moet er eerst worden vastgesteld of diegene zich ook echt schuldig heeft gemaakt aan het illegaal downloaden van muziek. Stichting Brein is in Nederland de partij die bevoegd is om mensen die zich bezighouden met het illegaal verspreiden en downloaden van muziek op te sporen. Dit kunnen zij doen door het traceren van IP-adressen.

Stichting Brein

Stichting Brein heeft toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de gegevens van zowel illegale downloaders als uploaders te verzamelen. Ook Dutch FilmWorks heeft toestemming van de AP om op deze manier gegevens te verzamelen. Deze kunnen dan gebruikt worden als bewijs voor het overtreden van het civiel recht. Sinds 2014 is het namelijk verboden om series, films en muziek waar auteursrechten op rusten te downloaden. Dit wordt het ‘downloadverbod’ genoemd. Ondanks dit verbod wordt er op dit moment nog steeds amper jacht gemaakt op mensen die illegaal muziek downloaden. De focus wordt voornamelijk gelegd op het illegaal uploaden van muziek, series en films. Degene die het uploadt, maakt het bestand beschikbaar voor anderen, waarna zij het weer kunnen downloaden. Bij het opsporen van illegale downloaders wordt vaak assistentie gevraagd aan Duitse ICT-bedrijven. Onze oosterburen hebben hier namelijk aanzienlijk meer ervaring mee dan de Nederlandse autoriteiten.

Wat voor straffen staan er op het illegaal downloaden van muziek?

Het is lastig te zeggen op welke manier je straf kunt krijgen voor het illegaal downloaden van muziek. Dat komt mede doordat er in Nederland nog niet echt jacht wordt gemaakt op mensen die illegaal muziek downloaden. Er wordt vooral gefocust op het vinden van de mensen die deze bestanden illegaal uploaden, zij zijn als het ware de bron van de auteursrechtschendingen. Als je meer wilt weten over je aansprakelijkheid na het uploaden van muziek, kun je het best contact opnemen met een advocaat die zich heeft gespecialiseerd op dit rechtsgebied. Wanneer jij muziek hebt gedownload zonder dat je hiervoor toestemming had van de partij die de auteursrechten bezit, kan deze partij een schadeclaim tegen je indienen.

Een schadevergoeding of boete

Het is niet zo dat je strafrechtelijk vervolgd kunt worden voor het illegaal downloaden van muziek, maar je kunt hier wel een boete voor opgelegd krijgen. Als je een liedje downloadt van het internet, hoef je je hier normaal gesproken weinig zorgen over te maken. Echter, dit is niet altijd het geval. Een voorbeeld hiervan zijn de boetes voor het bedrijfsmatig schenden van het auteursrecht. Deze kunnen oplopen tot wel 45.000 euro. Ook kan er in dat geval wel een gevangenisstraf opgelegd worden. Als niet-bedrijfsmatige downloader van muziek, loop je niet het risico op dit soort straffen. Echter, mocht je de pech hebben dat een bedrijf besluitom jou als illegale downloader aan te klagen voor het schenden van het auteursrecht, kan het wel zo zijn dat je een schadevergoeding of boete moet betalen.

Conclusie

Er wordt vaak gedacht dat het weinig kwaad kan, maar het illegaal downloaden van muziek, films, series en boeken is toch echt verboden. De kans dat jij als illegale downloader wordt ontmaskerd, is in Nederland erg klein, maar weet wel dat je het risico loopt om hiervoor beboet te worden. Als je muziek die niet vrij is van auteursrechten uploadt op het internet, is de kans al een stuk groter dat de hiervoor bevoegde autoriteiten besluiten om jouw IP-adres te traceren. Je kunt hiervoor een nog hogere boete opgelegd krijgen dan voor het illegaal downloaden van muziek. Houd hier dus rekening mee als je van plan bent om het internet te gebruiken om muziek te up- of downloaden.

Deel: