De rol van muziek is groot in ons leven. Hoe de klanken echter precies uitwerken op de hersenen is voor veel mensen een groot raadsel. Dat het één van de meest krachtige middelen is om emoties op te roepen, is echter wel duidelijk. Het is belangrijk om te weten waarom bepaalde muziek bepaalde soorten uitwerkingen op ons heeft. Daaruit komen enkele bijzondere zaken aan het licht. Zo kan muziek bijvoorbeeld invloed hebben op de mate waarin je gestrest bent. Er is bovendien nog veel meer wat het kan doen voor jou.

Klassieke muziek en echte instrumenten

Wie naar de onderzoeken kijkt, ziet vooral veel effecten van muziek die met echte instrumenten is gemaakt Van klassieke muziek, aria’s, opera’s en harpmuziek is bijvoorbeeld onder tussen goed in kaart gebracht wat voor emoties ze oproepen bij mensen. Het helpt mensen bijvoorbeeld om stress los te laten, maar het kan ook aanzetten tot het doen van bepaalde aankopen. Dit verklaart dus ook direct waarom het voor ondernemers belangrijk is om de juiste muziek op te zetten in de winkel. Het gedrag dat hieruit voortkomt, draagt dan bij aan het bereiken van de zakelijke doelen die je hebt.

Niet alles is waar

Let wel even goed op voordat je op de vele onderzoeken duikt. Niet alles is waar. Zo is het bijvoorbeeld maar de vraag of koeien meer melk produceren van bepaalde klanken. Ook is het niet perse zo dat je elk spel wint in Oranje Casino online wanneer je alleen maar naar één bepaalde artiest zou luisteren. Het is dus ook belangrijk om het oproepen van emoties niet te verwarren met bijgeloof. Wil je zekerheid, zoek dan naar officiële onderzoeken die volgens de juiste opzet zijn gedaan. Daar kan je dan in ieder geval het nodige van leren.

Nog veel te leren

Er is wel het nodige ontdekt, maar er is ook nog veel onbekend als het gaat om de impact van muziek op de hersenen. Zo is bijvoorbeeld wel te zien dat er heel veel gebeurt op het moment dat je muziek luistert. Wat er dan precies gebeurt, dat moet in de meeste gevallen nog verder worden onderzocht. Wel is duidelijk dat je jezelf in de juiste stemming kunt brengen met muziek. Dat is ook wat je doet wanneer je in het casino online gaat spelen. Je beïnvloedt dus het spel niet, je beïnvloedt je eigen gemoedstoestand.

Zonder het te horen

Het opvallende punt dat naar voren komt over de impact van muziek op de hersenen, is dat je de muziek niet eens daadwerkelijk hoeft te horen. Het is goed mogelijk om hetzelfde effect te bereiken door de muziek alleen al in je eigen hoofd te horen. De processen die in je hersenen plaatsvinden wanneer je de muziek hoort, zijn hetzelfde als de processen die zich afspelen wanneer je denkt dat je de betreffende muziek hoort. Zelfs door aan je favoriete muziek te denken kan je dus al in de juiste stemming komen. Dit maakt het extra interessant.

Geheel of gedeeltelijk

Een ander interessant punt dat uit de nodige onderzoeken naar voren komt, is dat de processen heel verschillend van aard kunnen zijn. Zo kan muziek het hele brein activeren. Het is echter wel zo dat elk deel dat geactiveerd wordt dan deze reactie geeft door een ander element in de muziek. Dit kan bijvoorbeeld de melodie of het ritme zijn. Maar ook zaken zoals klank en harmonie hebben een bepaalde invloed. De combinatie van al deze elementen is wat dan voor de complete reactie zorgt. Emotie, motoriek, geheugen en taal worden er allemaal door beïnvloed. Daar komen de emoties door.

Koppelen aan andere zaken

De effecten van muziek hebben met meer dingen te maken dan met de muziek alleen. De impact ervan komt ook door de zaken waaraan je het als mens koppelt. Denk bijvoorbeeld aan muziek die voor jou bij een bepaalde gebeurtenis hoort. Is dit een positieve herinnering? Dan zal er dopamine in de hersenen vrij komen en voel je je dus direct blij wanneer je dit liedje hoort. Anderzijds zijn er ook bepaalde nummers die goed passen bij een verdrietige bui. De gevoelens kunnen dan juist geuit worden in de muziek. Veel mensen ervaren dit als veilig.

Het effect op de gezondheid

Dat de impact van muziek op de hersenen ook een grote rol kan spelen in de gezondheid is ook belangrijk om te weten. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop topsporters het gebruiken. Die kiezen voor klanten die je helpen op te peppen. De bekende strijdliederen helpen hierbij. Er komen dan gevoelens van onoverwinnelijkheid los. Dit kan een factor zijn in de psychologische strijd tegen een tegenstander. Omdat dit nog niet volledig is uitgezocht, zijn specialisten ervan overtuigd dat hier nog meer uit te halen is. Muziek kan veel medische behandelingen beter laten aanslaan, is de gedachte daarbij.

Uitingen door muziek

Wat ook interessant is om te zien, is dat de mens een unieke manier van uiten heeft van gevoelens als het om muziek. Ritmisch meebewegen, klappen en zingen zijn dingen die alleen mensen van nature doen. Natuurlijk zijn er ook dieren die dit kunnen, maar dan vooral omdat het ze is aangeleerd door mensen. Denk aan meezingende papegaaien en meer van dit type dieren. Dat dit van nature gebeurt is echter uniek voor de mens. Dat is ook de reden waarom muziek zo’n grote rol in de mensenlevens speelt en bij dieren totaal geen belang heeft.

Zelf de impact testen

Het is ook leuk om zelf eens te testen welke impact muziek op jouw hersenen heeft. Dat kan je doen door eens verschillende soorten muziek uit te proberen in verschillende situaties. Wanneer werk je bijvoorbeeld het lekkerst? Hoe gaat het sporten je het best af? Wat werkt juist averechts en verstoort je concentratie? Door dit uit te testen kan je zelf zien hoe groot de impact kan zijn en dat dit ook altijd werkt. Dit zal de rol van muziek in jouw leven ook nog eens flink veranderen. Dat maakt het dus ook nog eens heel interessant om te doen.

Deel: