Popconcerten en klassieke concerten op de Nederlandse professionele podia zijn in 2018 9,7 miljoen keer bezocht. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. Popconcerten trokken 80 procent van al het concertbezoek. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers.

De Nederlandse professionele podia trokken 19 miljoen bezoekers in 2018. In totaal werden 53,7 duizend voorstellingen en concerten georganiseerd, 2 procent meer dan een jaar eerder. maar 8 procent minder dan in het recordjaar 2008. Klassieke muziek en popmuziek vormden in 2018 van alle genres op de professionele podia de belangrijkste. Zo werden er ruim 20 duizend concerten uitgevoerd, 38 procent van de totale programmering. In 2018 was het concertbezoek (bijna 9,7 miljoen) voor het eerst groter dan het aantal bezoeken aan alle overige genres bij elkaar (bijna 9,4 miljoen).

Het leeuwendeel van het concertbezoek bestond in 2018 uit bezoeken aan een popconcert. In totaal werden 15,5 duizend popconcerten gegeven die samen 7,7 miljoen keer bezocht werden. Vergeleken met een jaar eerder trokken popconcerten bijna 6 procent meer publiek. Het aantal bezoeken aan de 4,8 duizend klassieke concerten nam met 5 procent toe tot ruim 1,9 miljoen.

In 2018 werden bijna 3,8 duizend musicalvoorstellingen geprogrammeerd, ruim 500 (16 procent) meer dan een jaar eerder. Het musicalbezoek steeg met 158 duizend bezoeken (+7 procent) minder hard mee. Het gemiddelde aantal bezoekers per musicalvoorstelling daalde daarmee iets, van 735 tot 674.

Van bijna alle podiumkunstdisciplines nam in 2018 het aantal voorstellingen én het aantal bezoeken toe. Bij toneel en dans nam het aantal voorstellingen met ruim 4 procent af. In 10 jaar tijd is het aanbod aan toneelvoorstellingen met 35 procent afgenomen, van 16,9 duizend voorstellingen (2008) tot 10,9 duizend (2018). Bij alle podiumkunstdisciplines steeg het aantal bezoeken, behalve bij dans. Daar was het bezoekcijfer in 2018 juist met 3 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder.

De belangstelling voor toneel liep eveneens terug in deze periode. Het genre trok in 2008 nog 2,2 miljoen bezoeken, tegen 1,9 miljoen in 2018. Overigens is er qua bezoek wel een lichte stijging te zien ten opzichte van 2017 (24 duizend). Dit maakte dat een gemiddelde toneelvoorstelling in 2018 10 bezoekers meer trok dan in 2017 en zelfs 39 meer dan in 2008.

Amsterdam
Met een hoge concentratie voorstellingen en bezoeken vormt Amsterdam het zwaartepunt in de professionele podiumkunsten. Bijna één op de vijf voorstellingen in Nederland wordt in de hoofdstad gehouden. In 2018 vonden er 10,3 duizend voorstellingen plaats in Amsterdam. De Amsterdamse voorstellingen trokken in 2018 ruim 5,6 miljoen bezoeken, bijna 30 procent van het landelijke totaal. Van alle popconcertbezoeken vond 39 procent hier plaats. De hoofdstad heeft enkele grote evenementenhallen, die in 2018 samen een kwart van alle landelijke popconcertbezoeken trokken.

Deel: