Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016. Aanleiding voor het vertrek van Van der Ree is een verschil van inzicht over de consequenties van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die via de Wet Toezicht van toepassing is verklaard.

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat inzake de WNT de lijn van de wetgever gevolgd dient te worden. Deze keuze leidde tot een dialoog tussen bestuur en directie over de bestaande afspraken, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Buma/Stemra heeft, toen overeenstemming met Van der Ree niet mogelijk bleek, moeten constateren dat aldus sprake was van een wezenlijk verschil van inzicht en dat daarmee een in haar visie niet goed werkbare situatie was ontstaan. Zij heeft daarom het initiatief tot beëindiging van het dienstverband genomen.

Buma/Stemra betaalt € 484.861,- ontslagvergoeding

Buma/Stemra betaalt aan Van der Ree een beëindigingsvergoeding van € 484.861,-, gebaseerd op 15 maandsalarissen. De arbeidsovereenkomst waarin dit is overeengekomen met Van der Ree is tot stand gekomen voor de WNT werd ingevoerd en Buma/Stemra respecteert en honoreert de daarin vastgelegde afspraken.

Van der Ree werkte sinds 2010 bij Buma/Stemra. Het bestuur onderstreept – als in eerdere communicatie – dat zij zeer tevreden is en was over het functioneren van haar directievoorzitter en dat dit functioneren geen enkele invloed heeft gehad op de besluitvorming. Het bestuur en de directievoorzitter hebben uitstekend samengewerkt gedurende de bijna 6 jaar dat Van der Ree heeft gefunctioneerd als directievoorzitter. In deze periode heeft de organisatie op belangrijke onderdelen bedrijfsprocessen aangepast en een toekomstbestendige strategie ontwikkeld voor de belangenbehartiging van de leden, componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

In zijn rol als bestuurslid van Buma Cultuur is Van der Ree nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Buma Awards en de Buma Music Academy. Buma/Stemra zoekt de komende maanden naar een opvolger voor Van der Ree.

Deel: