Paul de Leeuw kreeg donderdag het eerste exemplaar van zijn nieuwe album ‘Er Was Eens… Een Kerstverhaal’ uitgereikt door de pianobroers Lucas en Arthur Jussen, die tevens hun muzikale medewerking aan het album verleenden. Op ‘Er Was Eens… Een Kerstverhaal’ is Paul de Leeuw op zijn volstrekt eigen en zeer karakteristieke manier te horen als verteller van het verhaal der verhalen. Alle personages komen aan bod in de tekst die Paul zelf heeft geschreven: Maria, Jozef, de os, de ezel, de herders en de wijzen uit het Oosten. Het verhaal wordt muzikaal ondersteund door wereldberoemde klassieke muziekstukken die, grappig genoeg, lang niet allemaal kerst-gerelateerd zijn.

Deel: