bospopHet college van burgemeester en wethouders van Weert blijft bij haar standpunt dat op sportpark Boshoven, de locatie waar Bospop 2013 heeft plaats gehad, maximaal 9000 bezoekers mogen worden toegelaten en dat is inclusief vrijwilligers, genodigden en gasten. Ondanks het aandringen van de meerderheid van de gemeenteraad om voor een groter publiek bij een nieuwe opzet een risico-analyse voor 2014 te laten uitvoeren, ging het college en met name de burgemeester als verantwoordelijke voor de veiligheid, niet overstag.

Voorkeurslocatie
De voorkeur van Stichting Bospop lag en ligt nog steeds bij het organiseren van Bospop 2014 op sportpark Boshoven. Wij zijn er van overtuigd dat met de door ons voorgestelde maatregelen het mogelijk is een verantwoord en veilig festival op deze locatie voor meer bezoekers te organiseren en dat een risico-analyse dit ook zou uitwijzen. Helaas is het gemeentebestuur hiertoe niet bereid gebleken waardoor wij ons genoodzaakt voelen opnieuw op zoek te gaan naar een passende locatie.

Tenminste 16.000 bezoekers
Een “knus” festival op sportpark Boshoven, zoals burgemeester Heijmans het noemt, is helaas niet mogelijk zonder het boeken van een groot verlies. De programmering van Bospop is grotendeels afhankelijk van het internationaal aanbod. Voor 2014 liggen de uitgaven hiervoor substantieel hoger dan afgelopen jaar. Dat betekent dat er in 2014 meer dan 16.000 betalende bezoekers nodig zijn om quitte te draaien. Vanwege de limiet op het sportpark kunnen er totaal maximaal 15.000 tickets verkocht worden. Dit zou betekenen dat het festival op voorhand een verlies oplevert. Het opnieuw opbouwen van een verlies ondermijnt het bestaansrecht van Bospop en dat willen we voorkomen. Sportpark Boshoven is met de aangegeven limiet, hoe graag we dat wel zouden willen, daarom niet meer in beeld als locatie voor Bospop 2014.

Mogelijke alternatieve locaties
Op dit moment onderzoeken wij de volgende twee locaties:

– Sportvelden Merefeldia in Nederweert
– A2-Weert-Noord, gebied bij de camping van Bospop 2010, 2011 en 2012

Wij hopen in een persbericht op donderdag 28 november a.s. de nieuwe locatie voor Bospop 2014, de headliners en de start van de verkoop kenbaar te kunnen maken.

Bestuur Stichting Bospop
BOSPOP 2014: zaterdag 12 & zondag 13 juli

Website: www.bospop.nl

Deel: