Samen werken aan vrede, vrijheid en veiligheid. Het Comité 4 en 5 mei Wageningen (C45W), Soldaat van Oranje – De Musical en het internationale vredesinitiatief MasterPeace werken samen aan vrede, vrijheid en veiligheid. Op zaterdagavond 4 mei in Wageningen, ontsteken zij, onder het motto ‘Als wij niets doen, wie dan?’, het bevrijdingsvuur. Oprichter Ilco van der Linde van MasterPeace benadrukt op 4 mei, tijdens de bevrijdingsvuurceremonie op het 5 Mei plein in Wageningen, de samenwerking van de drie organisaties. Hij stimuleert iedereen om na te denken over kleine en grote ideeën om vrede te bereiken, dit sluit naadloos aan op het nationale thema van 4 en 5 mei van dit jaar: ‘Vrijheid spreek je af.’

Het lied ‘Als wij niets doen…’ uit Soldaat van Oranje – De Musical speelt in op de bijdrage die iedereen kan leveren aan vrede, vrijheid en veiligheid en de keuzes die wij maken. Hoofdrolspelers Matteo van der Grijn en Linde van den Heuvel zingen dit nummer op het 5 Mei plein.Op deze historische plek, waar de Duitsers capituleerden staat ook het Nationale Bevrijdingsmonument. Na het optreden ontsteekt Van der Linde een fakkel bij het Vrijheidsvuurmonument. Dit vuur geeft hij via een groep internationale studenten door aan de hoofdrolspelers, die op hun beurt de fakkel overhandigen aan burgemeester Van Rumund van Wageningen. Hij ontsteekt, traditiegetrouw om middernacht, het bevrijdingsvuur 2013. Dit moment markeert de omslag van herdenken naar vieren. Vele lopers verspreiden het Bevrijdingsvuur naar steden in heel Nederland.

Het Comité 4 en 5 mei Wageningen organiseert namens Wageningen, Stad der Bevrijding, de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. Directeur Ed Dumrese benadrukt: ‘Nederlanders kunnen dat vieren, maar vrede is in veel landen ver weg. C45W werkt door het jaar heen samen met maatschappelijke organisaties, scholen, universiteiten, veteranenorganisaties en vele andere instellingen in binnen- en buitenland aan vrede, vrijheid en veiligheid.Producent Fred Boot van Soldaat van Oranje – De Musical: ‘Onze voorstelling verbeeldt niet alleen het verleden, maar slaat de brug naar het heden en de toekomst. Wij willen de geschiedenis en de collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden door het verhaal door te vertellen, van (groot-)ouder op (klein-)kind, van generatie tot generatie. Vrijheid geef je door en Vrijheid spreek je af. Dat laten wij ook zien in onze tentoonstelling in de TheaterHangaar in Katwijk en met ons Educatieproject waarbij wij scholen de mogelijkheid bieden de voorstelling te bezoeken in combinatie met een lespakket.’De internationale vredesbeweging MasterPeace zoekt wereldwijd partners om – groot of klein – eigen vredesprojecten te ontplooien. Oprichter Van der Linde: ‘Verandering begint bij onze betrokkenheid. De voorstelling Soldaat van Oranje laat zien dat we, juist door wat we zelf hebben ervaren, niemand in de kou mogen laten staan. Daarom is het vuur, dat elk jaar in Wageningen als Stad der Bevrijding ontstoken wordt, zo’n hartverwarmend vuur! Dat vuur willen wij aanwakkeren zolang er nog miljoenen mensen naar vrede hunkeren.’

Deel: