Thanks

Dank je wel voor jouw inzendingen voor Maxazine’s Vlaamse 444. Je inzendingen zijn geregistreerd. Binnenkort komt de definitieve lijst online op Maxazine België.

Door deel te nemen maak je kans op een prijzenpakket, bestaande uit tien Vlaamse cd’s.