Het personeel wist nog van niets en stond met open mond, toen ze het bericht in het Eindhovens Dagblad vernamen: Muziekgebouw Frits Philips en poppodium De Effenaar in Eindhoven gaan samen. Naar het schijnt zijn er vergaande fusieplannen, om in 2017 samen te gaan. In ieder geval op papier, want beide gebouwen zullen blijven bestaan. De naam van de nieuwe organisatie: Muziekpodium.

Het Muziekgebouw Frits lijkt de initiatiefnemer, gezien het tekort van €536.000, alleen dit jaar al. Ontstaan door tegenvallende resultaten en verminderde subsidietoelagen. De gemeente Eindhoven, subsidie-gever, wist ook nog van niets, vandaar dat maandagavond met spoed het college van B&W is ingelicht.

Volgens Muziekgebouw Frits en de Effenaar is de fusie noodzakelijk, omdat de beide zalen zelfstandig niet levensvatbaar zouden zijn. Door de fusie, en een hieruit vloeiende huurverlaging voor het Muziekgebouw, die hierdoor gehoopt wordt, zou een structureel winstgevende organisatie moeten ontstaan.

De fusie is niet in het minst vreemd te noemen, omdat de gemeente Eindhoven voor 100% aandeelhouder is van het Muziekgebouw Frits, terwijl deze bij de voorbereidingen volledig buiten spel is gezet. Bij de fusie zouden geen gedwongen ontslagen vallen, hoewel het personeel haar hart vast houdt. Wat de gevolgen voor het aantal en soort concerten zal zijn is niet bekend, maar door een fusie achter de schermen verwacht Maxazine dat de kwaliteit en het aanbod van de programmering niet zal verslechteren. De programmering van de Effenaar en Muziekgebouw Frits behoren al jaren tot de top van het Nederlandse culturele aanbod.

Deel: