Het gaat niet goed met het Rotterdamse poppodium WATT. De opvolger van [[Nighttown]] verkeerd in financiële problemen, waardoor faillissement dreigt. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam wil, voordat ze eventueel de helpende hand toesteken, duidelijkheid hebben over de financiële situatie van het poppodium, voor ze over een reddingsplan willen praten. VVD-Burgemeester Antoinette Laan wil namens het college een door een accountant goedgekeurde meerjarenbegroting hebben, alsmede een bankgarantie voor de verbouwing die WATT graag wil, alvorens rond de tafel te gaan zitten. WATT echter is een van de toonaangevende poppodia in Nederland, met goede concerten en een prima ambiance, waardoor ook wij vinden dat deze poptempel niet verloren mag gaan.

Deel: